นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
     
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
   
 
   

 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563