คุณธรรมจริยธรรมและ การป้องกันการทุจริต
     
คุณธรรมจริยธรรมและ การป้องกันการทุจริตการมีส่วนร่วมของประชาคมในการตรวจรับพัสดุ
   
 
   

 การมีส่วนร่วมของประชาคมในการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้าง ของ อบต.ชัยบุรี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565