นโยบายการบริหารความเสี่ยง
     
นโยบายการบริหารความเสี่ยงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงงบณ 2565
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2564