นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
     
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2565
   
 
   

 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาะารณะ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2565