นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
     
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม. 2565