นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
     
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2565