นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
     
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีมาตรการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2563