ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ก.พ. 2564
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับจอดรถน้ำอเนกประสงค์ของ อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 ม.ค. 2564
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 ม.ค. 2564
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ม.ค. 2564
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 ม.ค. 2564
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล PVC ศก.๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ม.ค. 2564
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 ม.ค. 2564
88 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล PVC ศก.6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
13 ม.ค. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
65
13 ม.ค. 2564
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง แบบผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
13 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59