ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ก.พ. 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายเมนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ก.พ. 2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบนไร่ หมู่ที่ 6 บ้านฝ่ายท่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ก.พ. 2564
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 ก.พ. 2564
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ก.พ. 2564
76 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ก.พ. 2564
77 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ก.พ. 2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางซอยสุดสวย หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 ก.พ. 2564
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ก.พ. 2564
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59