ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยวนปลา-ปากเพร็ง หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
16 ก.พ. 2564
62 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง (คลองโตรม) หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ก.พ. 2564
63 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬาบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 ก.พ. 2564
64 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน (ชุมชนหว่างคลอง) หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
16 ก.พ. 2564
65 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลาง หมู่ที่ 8 บ้านบางแตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
16 ก.พ. 2564
66 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
15 ก.พ. 2564
67 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหอย หมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 ก.พ. 2564
68 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนเขาเหม็ด-หนองน้ำหักคง หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 ก.พ. 2564
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
10 ก.พ. 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
58
09 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59