ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 มี.ค. 2564
52 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล PVC ศก.6นิ้ว ความลึก 80 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 มี.ค. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 ก.พ. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ก.พ. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็ก ของศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ก.พ. 2564
56 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 ก.พ. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 ก.พ. 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 ก.พ. 2564
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 ก.พ. 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59