ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งคา - เขาเพร็ง บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
610
23 ธ.ค. 2553
572 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
30 พ.ย. 2553
573 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
14 ต.ค. 2553
574 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
627
14 ต.ค. 2553
575 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
30 ก.ย. 2553
576 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
423
31 ส.ค. 2553
577 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
30 ก.ค. 2553
578 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
30 มิ.ย. 2553
579 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
31 พ.ค. 2553
580 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
423
31 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59