ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ๔๐๓๗ บ้านบางแตน - บ้านยวนปลา หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
503
08 ก.พ. 2554
562 ประกวดราคาจ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาบ้านคลองพัง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
03 ก.พ. 2554
563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน บ้านปากพัง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
496
03 ก.พ. 2554
564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านสะพานไทร หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
638
03 ก.พ. 2554
565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
31 ม.ค. 2554
566 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
592
30 ธ.ค. 2553
567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
30 ธ.ค. 2553
568 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายวงแหวน หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
923
23 ธ.ค. 2553
569 ประกวดราคาซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 4037 - บ้านบางแตน - บ้านยวนปลา หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 3 ต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
599
23 ธ.ค. 2553
570 ประกวดราคาซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 4037 บ้านคลองพังกลาง-บ้านปากพัง ม.1-ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
23 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59