ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นเหรียง หมู่ที่ ๘ บ้านบางแตน ดาวน์โหลดเอกสาร
541
13 มิ.ย. 2554
552 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งคา - เขานุ้ย หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
457
13 มิ.ย. 2554
553 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
420
13 มิ.ย. 2554
554 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
01 มิ.ย. 2554
555 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
29 เม.ย. 2554
556 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
31 มี.ค. 2554
557 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบางขุนพรหม หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
09 มี.ค. 2554
558 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นเหรียง หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
09 มี.ค. 2554
559 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
09 มี.ค. 2554
560 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ๔๐๓๗ บ้านคลองพัง - บ้านปากพัง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
616
08 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59