ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกวดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
625
11 ส.ค. 2554
542 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
11 ส.ค. 2554
543 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปากเพร็ง - ยวนปลา หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
490
29 ก.ค. 2554
544 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าเขาเพร็งและซอยลุงแดง หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
445
29 ก.ค. 2554
545 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
497
21 มิ.ย. 2554
546 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
488
21 มิ.ย. 2554
547 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๕๔ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
532
21 มิ.ย. 2554
548 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายควนแค หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง - หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
655
13 มิ.ย. 2554
549 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาเหม็ด หมู่ที่ ๒ บ้านปากพัง ดาวน์โหลดเอกสาร
498
13 มิ.ย. 2554
550 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำนักงานป่าไม้ หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
547
13 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59