ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าเขาเพ็ง - แยกไสดง หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
341
07 ธ.ค. 2554
532 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากพัง ดาวน์โหลดเอกสาร
493
30 พ.ย. 2554
533 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านปากพัง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
30 พ.ย. 2554
534 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
500
29 พ.ย. 2554
535 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นทีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
289
29 พ.ย. 2554
536 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
541
08 พ.ย. 2554
537 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
578
08 พ.ย. 2554
538 สอบราคาจ้างโครงการทำอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
455
03 พ.ย. 2554
539 สอบราคาจ้างโครงการทำอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมคณาราม หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
460
03 พ.ย. 2554
540 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
11 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59