ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายไร่ควน หมู่ที่ ๘ บ้านบางแตน ดาวน์โหลดเอกสาร
364
20 เม.ย. 2555
522 สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น V.I.P. ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
418
02 เม.ย. 2555
523 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองน้ำหักคง (หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยบุรี - หมู่ที่ ๘ ตำบลสองแพรก) ดาวน์โหลดเอกสาร
361
02 เม.ย. 2555
524 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนแค หมู่ที่ ๔ บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
362
02 เม.ย. 2555
525 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบนไร่ (เริ่มจากถนนสายพันธ์ศรี - จรดเขตตำบลคลองน้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านปลายคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
402
02 เม.ย. 2555
526 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลุงแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยบุรี - หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
588
07 ธ.ค. 2554
527 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าเขาเพร็ง - แยกไสดง หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
474
07 ธ.ค. 2554
528 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบนควน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
529
07 ธ.ค. 2554
529 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบนควน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
314
07 ธ.ค. 2554
530 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลุงแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลชัยบุรี - หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
335
07 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59