ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอชัยบุรี(หลังเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
453
08 ส.ค. 2555
512 ผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหอย หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
432
13 ก.ค. 2555
513 ผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบางแก้ว หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๘ ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
369
13 ก.ค. 2555
514 ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้าปั๊ม หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
339
13 ก.ค. 2555
515 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหอย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
25 มิ.ย. 2555
516 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าปั๊มหมู่ที่1 - หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
25 มิ.ย. 2555
517 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาครที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (หลังเก่า) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิค ดาวน์โหลดเอกสาร
560
18 พ.ค. 2555
518 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี บริเวณที่ว่าการอำเภอ (หลังเก่า) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิค ดาวน์โหลดเอกสาร
488
18 พ.ค. 2555
519 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายช่องเหรียง หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
507
20 เม.ย. 2555
520 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกบ้านควนพุน - เขตหมู่ที่ ๘ ตำบลไทรทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
20 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59