ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (หลังเก่า) เป็นที่ทำการ อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
291
27 มี.ค. 2556
502 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
517
14 มี.ค. 2556
503 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขาเหม็ด บ้านปากพัง หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
05 มี.ค. 2556
504 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
387
25 ม.ค. 2556
505 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
299
02 พ.ย. 2555
506 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (หลังเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
502
12 ต.ค. 2555
507 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีบริเวณที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (หลังเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
352
12 ต.ค. 2555
508 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
03 ต.ค. 2555
509 ผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพังกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
469
16 ส.ค. 2555
510 ประมูลจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างห้องน้ำอบต.ชัยบุรี บริเวณที่ว่าการอำเภอชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
499
08 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59