ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านคลองพังเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านคลองพังเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 พ.ค. 2564
42 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวนปลา-ปากเพร็ง หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 พ.ค. 2564
43 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหอย หมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 พ.ค. 2564
44 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้ามถนน และดาดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 พ.ค. 2564
45 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 พ.ค. 2564
46 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนเขาเหม็ด-หนองน้ำหักคง หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง(ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 พ.ค. 2564
47 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน(ชุมชนหว่างคลอง)หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 พ.ค. 2564
48 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานควนกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านบางแตน ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 เม.ย. 2564
49 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 เม.ย. 2564
50 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้ามถนนสายยวนปลา ม.3-บ้านบางปาน หมู่ที่ 1 ต.ไทรทอง หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59