ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนควน หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
264
18 ก.พ. 2557
482 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควนพุน ถึง ถนนสายซอยสุดสวย หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
162
11 ก.พ. 2557
483 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหอย หมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
173
11 ก.พ. 2557
484 ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
28 ม.ค. 2557
485 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองน้อย และหมู่ที่ ๘ ตำบลไทรทอง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
353
22 พ.ย. 2556
486 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่องกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
283
05 พ.ย. 2556
487 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 พ.ย. 2556
488 ประกาศ ผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
11 ต.ค. 2556
489 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
01 ต.ค. 2556
490 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านปากพัง ดาวน์โหลดเอกสาร
335
25 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59