ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
29 เม.ย. 2557
472 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดสองช่องทาง หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 เม.ย. 2557
473 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
187
24 เม.ย. 2557
474 ประกาศสอบราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
255
03 เม.ย. 2557
475 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๙ (บ้านทุ่งคา) ถึงหมู่ที่ ๔ (บ้านสะพานไทร) ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
223
12 มี.ค. 2557
476 ปรกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ถึง ถนนสายซอยสุดสวย หมู่ที่ ๗ (บ้านควนพุน) ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
214
12 มี.ค. 2557
477 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองน้ำหักคง หมู่ที่ ๒ (บ้านปากพัง) ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
204
12 มี.ค. 2557
478 ปรกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางแก้ว หมู่ที่ ๘ (บ้านบางแตน) ถึง หมู่ที่ ๔ (บ้านสะพานไทร) ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
194
12 มี.ค. 2557
479 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางหอย หมู่ที่ ๑ (บ้านคลองพังกลาง) ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
228
12 มี.ค. 2557
480 ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
152
06 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59