ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
25 พ.ย. 2557
462 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
162
30 ต.ค. 2557
463 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
180
29 ต.ค. 2557
464 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
29 ต.ค. 2557
465 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนภายในตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
179
28 ต.ค. 2557
466 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
166
10 ต.ค. 2557
467 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดนิคมคณาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 ต.ค. 2557
468 ประกาศจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
201
24 ก.ค. 2557
469 ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยุบรี โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
209
24 ก.ค. 2557
470 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดสองช่องทาง หมู่ที่ ๕ บ้านปลายคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
06 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59