ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองพังเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
25 ก.พ. 2558
432 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งคา–เขาเพ็ง – สายซอยลุงแดง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ก.พ. 2558
433 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
157
20 ก.พ. 2558
434 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรับน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง โครงการก่อสร้างระบบรับน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
162
20 ก.พ. 2558
435 ประกาศกำหนดราคากลางประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
06 ก.พ. 2558
436 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบรับน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
04 ก.พ. 2558
437 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
153
04 ก.พ. 2558
438 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายทุ่งคา หน้าเขาเพ็ง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
28 ม.ค. 2558
439 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหว่างคลอง หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
20 ม.ค. 2558
440 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุ สายวงแหวน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
20 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59