ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบหลังเต่า หลอดแสงจันทร์ พร้อมอุปกรณ์ ภายในตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 เม.ย. 2558
422 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อจ่ายน้ำ แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
31 มี.ค. 2558
423 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริษัททองไทยรับเบอร์ หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
160
31 มี.ค. 2558
424 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองพังเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
31 มี.ค. 2558
425 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งคา ถึง สายเขาเพ็ง ถึง สายซอยลุงแดง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
31 มี.ค. 2558
426 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบหลังเต่า หลอดแสงจันทร์ พร้อมอุปกรณ์ ภายในตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
148
19 มี.ค. 2558
427 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อจ่ายน้ำ แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
16 มี.ค. 2558
428 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อจ่ายน้ำ แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
169
05 มี.ค. 2558
429 ประกาศโครงการประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
03 มี.ค. 2558
430 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริษัททองไทยรับเบอร์ หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59