ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบรับน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
26 มิ.ย. 2558
412 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อจ่ายน้ำ แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
12 มิ.ย. 2558
413 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อจ่ายน้ำ แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
158
09 มิ.ย. 2558
414 ประกาศกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบางขุนพรหม หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
145
09 มิ.ย. 2558
415 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบนควน หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ถึง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 มิ.ย. 2558
416 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 มิ.ย. 2558
417 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรับน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
05 มิ.ย. 2558
418 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
05 มิ.ย. 2558
419 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
149
27 พ.ค. 2558
420 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบรับน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59