ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากพัง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านทุ่งคา หมู่ที 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 ส.ค. 2558
402 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนไร่ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านปลายคลอง หมูที่ 5 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
143
06 ส.ค. 2558
403 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสำเร็จ หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
06 ส.ค. 2558
404 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
05 ส.ค. 2558
405 ประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 (เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558) 1/1 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
13 ก.ค. 2558
406 ประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 (เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558) ต่อ2/3 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
13 ก.ค. 2558
407 ประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 (เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558) ต่อ 3/3 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ก.ค. 2558
408 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 ก.ค. 2558
409 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบางขุนพรหม หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
144
30 มิ.ย. 2558
410 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบนควน หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ถึง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59