ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ต.ค. 2558
392 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบริหารเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
07 ต.ค. 2558
393 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
137
06 ต.ค. 2558
394 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
129
06 ต.ค. 2558
395 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวง หมายเลข 4037 บ้านปากพัง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ต.ค. 2558
396 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 716 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
134
21 ส.ค. 2558
397 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 716 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ส.ค. 2558
398 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปากพัง หมู่ที่ 2 ถึง บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
140
18 ส.ค. 2558
399 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนสำเร็จ หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
18 ส.ค. 2558
400 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนไร่ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
143
18 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59