ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านคลองพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ก.ย. 2564
32 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-เขาเพร็ง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ส.ค. 2564
33 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาธง,พื้นฟุตบาธและถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม หมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 ส.ค. 2564
34 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ส.ค. 2564
35 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
23 ก.ค. 2564
36 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ก.ค. 2564
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.64 - มิ.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 ก.ค. 2564
38 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบนไร่ หมู่ที่ 6 บ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ก.ค. 2564
39 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง(คลองโตรม) หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 มิ.ย. 2564
40 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59