ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศประมูลราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 มี.ค. 2559
382 ประกาศกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
17 ก.พ. 2559
383 ประกาศประมูลซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ม.ค. 2559
384 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนลูกรังสายบางถด หมู่ที่ 6 บ้านฝ่ายท่า ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
136
03 ธ.ค. 2558
385 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนลูกรังสายบางถด หมู่ที่ 6 บ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 ธ.ค. 2558
386 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวง หมายเลข 4037 บ้านปากพัง หมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
159
19 ต.ค. 2558
387 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
164
19 ต.ค. 2558
388 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 ต.ค. 2558
389 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 ต.ค. 2558
390 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59