ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ธ.ค. 2559
372 ประกาศ การกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,154 ลบ.ม ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 พ.ย. 2559
373 ประกาศรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ต.ค. 2559
374 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบ อบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
19 ส.ค. 2559
375 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายกลางบ้าน-ปากเพร็ง พร้อมไหล่ทางและตลิ่งลำคลองโตรม หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
75
24 มิ.ย. 2559
376 ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางแตน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านยวนปลา หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 พ.ค. 2559
377 ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนแค หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 พ.ค. 2559
378 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางแตน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านยวนปลา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 เม.ย. 2559
379 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนแค หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 เม.ย. 2559
380 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 82 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
09 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59