ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริษัทพันธ์ศรี - บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
79
26 ม.ค. 2560
362 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 4037 - บ้านปากพัง (หน้าปั้มรินทร์) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังห ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 ม.ค. 2560
363 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านยวนปลา หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
75
26 ม.ค. 2560
364 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านควนพุน - ช่องเหรียง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 ม.ค. 2560
365 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ม.ค. 2560
366 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
13 ม.ค. 2560
367 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 4037 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ธ.ค. 2559
368 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 4037 -บ้านปากพัง (หน้าปั้มรินทร์) ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ธ.ค. 2559
369 ประกาศรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
26 ธ.ค. 2559
370 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 4037 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
74
21 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59