ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศ กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 พ.ค. 2560
352 ประกาศ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 พ.ค. 2560
353 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 พ.ค. 2560
354 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,021 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 ก.พ. 2560
355 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจ้าง ประเภทถนน จำนวน 6 โครงการ โดยการประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ก.พ. 2560
356 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 4037 - บ้านปากพัง (หน้าปั๊มรินทร์) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 ก.พ. 2560
357 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านควนพุน - ช่องเหรียง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 ก.พ. 2560
358 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ก.พ. 2560
359 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
74
26 ม.ค. 2560
360 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนสำเร็จ (เขาเหม็ด) หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59