ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศ ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน ถึงปากเพร็ง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 มิ.ย. 2560
342 ประกาศ ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนช่วงชุมชนเขาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 มิ.ย. 2560
343 ประกาศ ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคา ถึง เขาเพร็ง หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 มิ.ย. 2560
344 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 มิ.ย. 2560
345 ประกาศราคากลางจัดจ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 มิ.ย. 2560
346 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างทางเท้า ภายในตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 พ.ค. 2560
347 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนช่วงชุมชนเขาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 พ.ค. 2560
348 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา ถึง เขาเพร็ง หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
75
24 พ.ค. 2560
349 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 4037 บ้านปากพัง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
74
24 พ.ค. 2560
350 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านยวนปลา ถึง ปากเพร็ง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
23 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59