ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันธ์ศรี หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 มิ.ย. 2560
332 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 มิ.ย. 2560
333 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสายแยกทางหลวง 4037 บ้านปากพัง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
66
22 มิ.ย. 2560
334 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านยวนปลา ถึง ปากเพร็ง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
22 มิ.ย. 2560
335 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนช่วงชุมชนเขาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 มิ.ย. 2560
336 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคา ถึง เขาเพร็ง หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 มิ.ย. 2560
337 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ภายในตำบลชัยบุรี จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 มิ.ย. 2560
338 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำลอดถนน ถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งคา-เขานุ้ย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 มิ.ย. 2560
339 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและท่อระบายน้ำลอดถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งคา-เขานุ้ย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 มิ.ย. 2560
340 ประกาศ ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสายแยกทางหลวง 4037 - บ้านปากพัง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59