ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอบต.ชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 ต.ค. 2560
322 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 ส.ค. 2560
323 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 ส.ค. 2560
324 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านยวนปลา หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
74
24 ก.ค. 2560
325 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธ์ศรี หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 ก.ค. 2560
326 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 4037 - บ้านปากพัง (ซอยตาจำ) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 ก.ค. 2560
327 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธ์ศรี หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
82
13 ก.ค. 2560
328 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านยวนปลา หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ก.ค. 2560
329 ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านยวนปลา หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 มิ.ย. 2560
330 ประกาศ ประมูลราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 4037 - บ้านปากพัง(ซอยตาจำ) หมู่ที่ 1บ้านคลองพังกลาง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59