ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 ม.ค. 2561
302 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
11 ม.ค. 2561
303 ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 ม.ค. 2561
304 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 ม.ค. 2561
305 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 ม.ค. 2561
306 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 25ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ม.ค. 2561
307 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านปากพัง หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
29 ธ.ค. 2560
308 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) วัดนิคมคณาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
82
29 ธ.ค. 2560
309 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 ธ.ค. 2560
310 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
12 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59