ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
22 ม.ค. 2561
292 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 ม.ค. 2561
293 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ม.ค. 2561
294 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชาสรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ม.ค. 2561
295 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทุ่งคา - เขาเพร็ง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 ม.ค. 2561
296 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกพันธ์ศรี-ตำบลคลองน้อย (ทุ่งหมีกัด) หมู่ที่ ๕ บ้านปลายคลอง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
16 ม.ค. 2561
297 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบริษัททองไทยรับเบอร์ หมู่ที่ 3 บ้านยวนปลา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
80
16 ม.ค. 2561
298 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 4037 -บ้านปากพัง หมู่่ที่ ๒ ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
81
16 ม.ค. 2561
299 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ม.ค. 2561
300 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนแค หมู่ที่ 1 บ้านคลองพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59