ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งคา-เขาเพร็ง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
20 ต.ค. 2564
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้ามถนน สายบริษัทพันธ์ศรี หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ต.ค. 2564
23 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 ต.ค. 2564
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ต.ค. 2564
25 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 ต.ค. 2564
26 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 ต.ค. 2564
27 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรีเชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 ก.ย. 2564
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ก.ย. 2564
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 ก.ย. 2564
30 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
06 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59