ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
80
25 ม.ค. 2561
282 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 ม.ค. 2561
283 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 4037 -บ้านปากพัง หมู่ที่ 2 (ซอยตาจำ) ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
76
25 ม.ค. 2561
284 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนแค หมู่ที่ 1บ้านคลองพังกลาง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 ม.ค. 2561
285 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒ บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 ม.ค. 2561
286 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายประชาสรค์ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
75
23 ม.ค. 2561
287 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๗ บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
23 ม.ค. 2561
288 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทุ่งคา-เขาเพร็ง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
23 ม.ค. 2561
289 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจำ ๒๐ ลบ.ม.หมู่ที่ ๒ บ้านปากพัง ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
22 ม.ค. 2561
290 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก(สถ.ศพด.) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมคณาราม ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
22 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59