ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
26 ก.พ. 2561
272 ประกาศ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
19 ก.พ. 2561
273 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ก.พ. 2561
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนแคหมู่ที่ 1 บ้านคลองพังกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 ก.พ. 2561
275 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก 4037 - บ้านปากพัง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
74
13 ก.พ. 2561
276 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อจ่ายน้ำ แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
79
12 ก.พ. 2561
277 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ก.พ. 2561
278 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 ก.พ. 2561
279 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ก.พ. 2561
280 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59