ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางบ้าน-เขานุ้ย หมู่ที่ 10 บ้านคลองพังเหนือ ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
21 มี.ค. 2561
262 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนแค หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 มี.ค. 2561
263 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไร่ควน หมู่ที่ 8 บ้านบางแตน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 มี.ค. 2561
264 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่มีงบประมาณสูงสุดหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 มี.ค. 2561
265 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
19 มี.ค. 2561
266 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไ่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 มี.ค. 2561
267 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไ่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
70
12 มี.ค. 2561
268 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
12 มี.ค. 2561
269 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพุน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คร้ังที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 มี.ค. 2561
270 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59