ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 เม.ย. 2561
252 ประกาส สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 เม.ย. 2561
253 ประกาศแผนปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 เม.ย. 2561
254 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 เม.ย. 2561
255 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 มี.ค. 2561
256 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนแค หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
81
21 มี.ค. 2561
257 ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไร่ควน หมู่ที่ 8 บ้านบางแตน ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 มี.ค. 2561
258 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-เขานุ้ย หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
78
21 มี.ค. 2561
259 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา-เขานุ้ย หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 มี.ค. 2561
260 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางบ้าน-เขานุ้ย หมู่ที่ 10 บ้านคลองพังเหนือ ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
21 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59