ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กรกฎาคม ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
31 ก.ค. 2561
232 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กรกฎาคม ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
23 ก.ค. 2561
233 ประกาศ การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 ก.ค. 2561
234 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กรกฎาคม ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
16 ก.ค. 2561
235 ประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
13 ก.ค. 2561
236 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กรกฎาคม ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 ก.ค. 2561
237 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้ดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ก.ค. 2561
238 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 ก.ค. 2561
239 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 มิ.ย. 2561
240 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มิถุนายน ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
18 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59