ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กันยายน ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ก.ย. 2561
222 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กันยายน ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 ก.ย. 2561
223 ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบางขุนพรหม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ก.ย. 2561
224 ประกาส สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ก.ย. 2561
225 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน สิงหาคม ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
31 ส.ค. 2561
226 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน สิงหาคม ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 ส.ค. 2561
227 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน สิงหาคม ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ส.ค. 2561
228 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 ส.ค. 2561
229 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน สิงหาคม ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 ส.ค. 2561
230 ประกาส สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59