ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ม.ค. 2562
212 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ธ.ค. 2561
213 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 พ.ย. 2561
214 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
16 ต.ค. 2561
215 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
16 ต.ค. 2561
216 ประกาศ เผยแพร่รายละเอียดโครงการและงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ต.ค. 2561
217 ประกาศ รายละเอียดโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 ต.ค. 2561
218 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ต.ค. 2561
219 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ก.ย. 2561
220 ประกาศ สรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กันยายน ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
24 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59