ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดถนน สายเก้าเจ้า หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
86
04 ก.ค. 2562
202 ประกาศการจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 พ.ค. 2562
203 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 เม.ย. 2562
204 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 เม.ย. 2562
205 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอด คสล. ถนนสายเขาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
21 มี.ค. 2562
206 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 มี.ค. 2562
207 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดระบายน้ำและไหล่ทาง ถนนสายแยกทางหลวง 4037 - บ้านปากพัง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 ก.พ. 2562
208 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงท่อลอดระบายน้ำข้ามถนน ถนนสายบางถด หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 ก.พ. 2562
209 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 ก.พ. 2562
210 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59