ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านคลองพังเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านคลองพังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 พ.ย. 2562
192 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
12 พ.ย. 2562
193 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
31 ต.ค. 2562
194 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 ต.ค. 2562
195 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 ต.ค. 2562
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 ต.ค. 2562
197 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
03 ต.ค. 2562
198 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ต.ค. 2562
199 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดถนนสายเก้าเจ้า หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งคา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ก.ย. 2562
200 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59