ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
14 ก.พ. 2565
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ก.พ. 2565
13 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 ก.พ. 2565
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ม.ค. 2565
15 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ม.ค. 2565
16 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบุรีเชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
84
27 ธ.ค. 2564
17 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
02 ธ.ค. 2564
18 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 พ.ย. 2564
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ซอยสุดสวย หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 พ.ย. 2564
20 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59