ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ธ.ค. 2562
182 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางหอย ม.1 บ้านคลองพังกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 พ.ย. 2562
183 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหม็ด หมู่ที่ 2 บ้านปากพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 พ.ย. 2562
184 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวงแหวน หมู่ที่ 7 บ้านควนพุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 พ.ย. 2562
185 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุ่งคา-เขาเพร็ง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
20 พ.ย. 2562
186 ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายยวนปลา-ปากเพร็ง ม3 บ้านยวนปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 พ.ย. 2562
187 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบนควน หมู่ที่ 4 บ้านสะพานไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 พ.ย. 2562
188 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการต่อเติมสนามกีฬาบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 พ.ย. 2562
189 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการซ่อแซมถนนลาดยางสายบนไร่ หมู่ที่ 6 บ้านฝ่ายท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
15 พ.ย. 2562
190 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ควน หมู่ที่ 8 บ้านบางแตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
15 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59